Workshops & Events“In tijden van online shoppen hebben mensen heimwee naar contact met het product vooraleer ze iets kopen”

 

Workshops

Thee, sake of sojasaus kopen gaat gepaard met beleving en educatie, omdat we met vragen zitten: “Waarom losse thee en geen zakjes, dat is toch veel gemakkelijker ? Hoeveel graden alcohol zit er in sake? Wat kan ik drinken voor maagpijn of om beter te slapen ?  Zit er overal cafeïne is ? Waarvoor kan je sojasaus gebriken?" Wij organiseren voor jou graag een inwijding in de wereld van de thee of sake of sojasaus, m.a.w. een persoonlijke degustatie om zelf te ondervinden en te beoordelen wat je lekker vindt.

 

 

 

 

Ontdek samen met je vrienden ons assortiment : eenvoudig, maar gevarieerd en een goed startpunt om van daaruit zelf van alles te gaan mengen of experimenteren, bijvoorbeeld zelf gedroogde rozenblaadjes uit je tuin of verse munt toevoegen aan je Japanse sencha of een citroengras infusie. In tijden van online shoppen, hebben we misschien heimwee hebben naar contact met het product vooraleer we iets kopen.

 

 

Wij organiseren een persoonlijke workshop aan de volgende voorwaarden:

 • 5 - 20 deelnemers
 • Kan op verplaatsing of in onze zaal (Kleine Roeselarestraat 9 te Meulebeke of Chocola-tuti te Kampenhout) of online (dan sturen we alle pakketjes op)
 • Kies een van onze 4 formules: 
 1. Inwijding tot de wereld van de thee: theorie en degustatie
 2. Apero Tea: foodpairing met thee en hartige hapjes
 3. Tea & Sweet: foodpairing met thee en allerlei zoets
 4. Creatief met thee: thee niet alleen om te drinken!
 5. Kennismaking met Japanse thee: theorie en degustatie
 6. Sake Tasting: ontdekking van Japanse sake met hapjes
 • Beschikbare talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits of Japans
 • Leeftijd: Vanaf 12 jaar, sake workshops vanaf 18 jaar
 • Duur: 1,5-2u 
 • Weekdagen of weekends zijn mogelijk
 • Kostprijs: o.t.k.
 • Reserveer via info@kaori.be 

Events

We realiseren ons meer en meer dat alcohol met mate gedronken moet worden. Doordat thee, net zoals wijn, in verschillende streken groeit met andere “terroire” en klimaat, andere verwerkingsprocessen, heb je een mooi palet aan smaken en aroma’s die evenzeer behagen als wijn. Op een feest ben je als bob vaak gedoemd tot saaie suikervarianten of een watervergiftiging. Daar wil ik mensen graag ondersteunen en een lekkere, gezonde thee-alternatieven verzorgen op hun bedrijfsevenement of feest. 
Contacteer ons voor het verzorgen van alcoholvrije alternatieven.
Onze voorwaarden:
 • Wij serveren warme thee en ice-tea op feesten tot 250 personen passend bij het menu
 • Theebar met live bereiding in Japanse kimono op locatie van jouw event
 • Weekdagen of weekends zijn mogelijk
 • Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op info@kaori.be

 

 

 


  “In times of online shopping people miss contact with a product before buying something ”

   

  Workshops

  Buying tea, sake or soy sauce goes hand in hand with tasting and education, because we still have  questions: "Why loose leaf tea and no tea-bags, that's much easier, isn't it? How much alcohol is there in sake? What can I drink for stomach ache or to sleep better? Green tea, what is that anyway? For what recipes can I use soy sauce? Is there caffeine everywhere? We will be happy to organize an initiation into the world of tea, a personal tasting to experience for yourself and to judge what you like.

   

   

   

   

  Discover our assortment together with your friends: simple, but varied and a good starting point to start mixing or experimenting by yourself, for example by adding dried rose petals from your garden or fresh mint to your Japanese sencha or a lemongrass infusion. In times of online shopping, we might miss having physical contact with the product before we buy anything.

   

  We organise a personal workshop on the following conditions:

  • 5 - 20 participants
  • Can be done on location or in our place (Kleine Roeselarestraat 9 in Meulebeke or Chocola-tuti te Kampenhout)
  • Choose one of our 6 formulas: 
   1.  Introduction into the world of tea: theory and degustation
   2. Apero Tea: foodpairing  with tea and met thee en savoury snacks
   3. Tea & Sweet: foodpairing met with tea and all kinds of sweet
   4. Creative with tea: tea is not only to drink!
   5. Tea-cocktails & Mocktails!
   6. Sake Tasting: Taste the sake you like
  • Available languages: Dutch, French, English, German or Japanese
  • Age: From 12 year, sake tasting from 18 years old
  • Duration: 1,5-2h
  • Weekdays or weekends are possible
  • Price: to be discussed
  • Reserve via info@kaori.be 

   Events

   We realise more and more that alcohol should be consumed in moderation. Because tea, like wine, grows in different regions with different "terroir" and climate, different preparatory processes, there is a nice palette of flavors and aromas that is just as pleasing as wine. At a party, the driver is often doomed to drinking boring sugar varieties or water poisoning. I would like to support people and provide them with a tasty, healthy tea alternative at their company event or party. Contact us for alcohol-free tea-alternatives.
   Our conditions:

   • We serve warm tea and ice-tea on parties untill 250 people paired with the menu
   • Teabar with live preparation in a Japanese kimono on the location of your event
   • Weekdays or weekends are possible
   • Contact us for an offer on info@kaori.be