About Us


Ik hou van reizen en andere culturen verkennen, van talen, menselijk contact en ook van thee. Thee heb ik altijd gedronken, mijn ouders brachten thee mee uit India en zo werd mijn interesse gewekt. Als japanoloog ging ik in Japan wonen en ontdekte ik een maatschappij waar thee als water gedronken wordt : van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, ’s winters of ’s zomers, warm of koud, verkwikkend of verkoelend. Eens terug in België wilde ik zo veel mogelijk over thee weten en volgde een cursus theesommelier bij Syntra West in Brugge door de inspirerende Ann Vansteenkiste. Een jaar geleden startte ik een bedrijf op om thee te importeren uit China, Japan, Sri Lanka, India en online te verkopen aan particulieren, horeca, winkels. Je kan Kaori thee en infusies ook vinden bij o.a. Cachet in Ingelmunster, restaurant Het Prinsessehof in Izegem en haarmode Sofie te Lummen. Ik wil mensen mee laten proeven van de mooiste culturen van de wereld. Bring the world to your cup!
I love to travel and explore other cultures, languages, human contact and also tea. I've always drunk tea, my parents brought tea from India and thus I was triggered. As a japanologist I went to live in Japan and discovered a society where tea is drunk like water: from early in the morning till late in the evening, in winter or in summer, hot or cold, warming up or cooling down. Once back in Belgium I wanted to know as much as possible about tea and followed a course of tea sommelier at Syntra West in Bruges by the inspiring Ann Vansteenkiste. A year ago I started a company to import tea from China, Japan, Sri Lanka, India and sell it online to individuals, restaurants and shops. You can also find our tea and infusions at Cachet in Ingelmunster, restaurant Het Prinsessehof in Izegem and haarmode Sofie in Lummen. I want people to taste the most beautiful cultures in the world. Bring the world to your cup!