Thee Sommelier


Als tiener dronk ik op internaat altijd thee omdat de koffie meestal op was toen ik aan tafel schoof. Ik maak me schuldig aan vele liters Lipton, jong en onbezonnen. Toen ik japanologie ging studeren, ontdekte ik een cultuur waar thee centraal staat: thee niet alleen 's om 16u, maar op elk uur van de dag ipv water, als je gewoon bij de kapper wacht, op restaurant eet of de Fuji-berg beklimt. Ceremoniële Matcha-thee, koude Oolong thee in de zomer en warme groene thee in de winter, noem maar op, thee zetten is niet enkel een ritueel, maar een gewoonte. Ik ontdekte dat er thee-dichters en thee-filosofen bestonden die beschreven hebben hoe thee de esthetiek is van het alledaagse bestaan. So true!
Na mijn studies gingen mijn moeder en ik ons verdiepen in thee en werden thee-sommelier bij Ann Van Steenkiste of de meesteres die "haar volk leerde thee drinken". Haar passie en boeddhistische wijsheden hebben in mij een vuur aangestoken. Het avontuur in de wereld van thee, dat zoveel omvattender is dan enkel Japan, wil graag met jullie delen.
Kenden jullie bijvoorbeeld kombucha al? Dit is eigenlijk een cultuur van bacteriën die gevoed worden door groene en zwarte thee. Deze probiotica zouden erg gezond zijn voor het lichaam, je huid, je immuunsysteem,... Bovendien vind ik het een perfect alternatief voor champagne op een zonnige lentedag, zoals zich er nu wel meer zullen voordoen. Ontdek het zelf!

As a teenager I always drank tea at boarding school because most of the time coffee was finished when I arrived at the table. I find myself guilty of drinking many liters of Lipton, young and foolish. When I went to study Japanology, I discovered a culture where tea is central: tea not just at 4 pm, but at any time of the day instead of water, if you just wait at the hairdresser's, eat at a restaurant or climb the Fuji mountain. Ceremonial Matcha tea, cold Oolong tea in the summer and warm green tea in the winter, you name it, making tea is not just a ritual, but a habit. I discovered that there were tea poets and tea philosophers who described how tea is the aesthetic of everyday life. So true!
After my studies, my mother and I went to study more about tea and became tea sommeliers with Ann Van Steenkiste or the lady who "taught her people to drink tea". Her passion and Buddhist wisdom have lit a fire in me. The adventure in the world of tea, which is so much broader than just Japan, I would like to share with you.
For example, did you already know kombucha? This is actually a culture of bacteria fed by green and black tea. These probiotics would be very healthy for the body, your skin, your immune system, ... Moreover, I think it is a perfect alternative to champagne on a sunny spring day, as will be the case now. Discover it for yourself!

1 reactie


  • Debaes Nadia

    Kombucha, fris lekker en gezond.
    Een echte aanrader!!!


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd