Sake


Japan ligt nog steeds ver voor ons en ondertussen ook al weer ver achter ons. Ik zie het mijn missie om toch nog steeds de beste producten tot hier te brengen: de nieuwe oogst thee is geleverd, de nieuwe soorten sojasaus ook en inmiddels hebben we ook sake tot ons productgamma toegevoegd. Waarom sake? Sake is een fermentatieproductie van rijst, het past dus perfect in ons assortiment. Het heeft een mooi verhaal en ademt traditie, iets waar ik heel erg van hou. 

Sake is een eeuwenoude drank, die traditioneel eigenlijk aan de goden werd en vandaag nog steeds wordt geschonken, om de goden zo gunstig te stemmen. Sake noemen we ook wel rijstwijn. Het ontstaat namelijk door fermentatie van rijst. Het is een alcoholhoudende drank, tussen de 12% en 20%. Sake bestaat voor 80% uit water, dus je kunt je wel inbeelden dat het een impact heeft op de smaak. Hard water bevat veel Potassium en fosfor en zorgt voor gearomatiseerde sakes, met uitgesproken smaken. Sakes gemaakt met zacht water zijn helderder en zachter.

Ons assortiment sake geeft je een mooi overzicht geven van diverse technieken die aangewend worden om lekkere smaakprofielen te verkrijgen.

 • Zo is de yuzu sake een traditionele sake waar de yuzuvrucht in gemacereerd werd. De Umesake is een sake die waar de abrikozenvrucht tussen 24-36 maanden in de sake gemacereerd werd. Een mooie balans tussen zoete en zure toetsen met lange afdronk.
 • De Hanagaki Nigori zake is een ongefilterde sake.
 • De Hanagaki Daiginjo en de Fukuju zijn mooie voorbeelden van junmai daiginjo, de hoogste graad van rijstpolijsting tot respectievelijk 50% en 60%.
 • De chikusen Oranji werd gemaakt met gist nummer 7, de meest gebruikte, traditionele soort gist, perfect voor sake met een rijk, aromatisch profiel.
 • De Kijonenpu is een Kijoshu, of een zeer zachte/ zoete sake, waar de fermentatie gestopt werd door sake toe te voegen. De abrupte stijging in alcohol, is giftig voor de gist en stopt de fermentatie onmiddellijk. Doordat deze sake een hoger niveau aan suiker en aminuzuren bevat, wordt de kleur van geel naar donker bruin en zorgt voor caramel en nootachtige aroma’s. Deze sake is ook verouderd, omdat het aroma-profiel van de sake evolueert. Fruitige groene aroma’s maken plaats voor kruidigere, honingachtige, caramelaroma’s.
 • De Yama is op de traditionele Kimoto methode gebrouwen waar de gisting van de rijst op traditionele manier gebeurt, en natuurlijk melkzuurbacterien worden ontwikkeld, en niet chemisch toegevoegd, zoals in 99% van de sakes die gebouwen w op moderne methode.
 • Ook de Genroku is een Koshu of een oude sake (van 5 jaar tot 30 jaar), een assemblage van 3 en 8 jaar oude sake. Sake worden doorgaans slechts 1 jaar gedronken, omdat ze evolueren naar een bitterdere smaken, maar sommige sake laat men toch ouder worden op cederhouten vaten, of metalen containers, omwille van het andere karakter die ze kunnen creeren. Koshu of aged sake zijn echt zeldzaam.

Door de sake warm of koud te drinken en met de juiste gerechten te combineren kunnen jullie de complexiteit hiervan zelf ontdekken.

 

  

Japan is still far ahead of us and in the meantime also far behind us. I see it as my mission to still bring the best products here: the new harvest of tea has been delivered, the new types of soy sauce too and we have now also added sake to our product range. Why sake? Sake is a fermented production of rice, so it fits perfectly into our product range. It has a beautiful story and breathes tradition, something I really love.

Sake is an ancient drink, which traditionally was actually offered to the gods and is still being offered today, in order to please the gods. Sake is also called rice wine. This is because it is created by fermenting rice. It is an alcoholic beverage, between 12% and 20%. Sake consists of 80% water, so you can imagine that it has an impact on the taste. Hard water contains a lot of Potassium and phosphorus and results in flavored sakes, with pronounced flavors. Sakes made with soft water are clearer and softer.

Our range of sakes gives you a good overview of the various techniques used to obtain delicious flavor profiles.

 • The yuzu sake, for example, is a traditional sake in which the yuzu fruit has been macerated. The Umesake is a sake in which the apricot fruit has been macerated for 24-36 months. A beautiful balance between sweet and sour notes with a long finish.
 • The Hanagaki Nigori sake is an unfiltered sake.
 • The Hanagaki Daiginjo and the Fukuju are fine examples of junmai daiginjo, the highest degree of rice polishing untill 50% and 60% respectively.
 • The Chikusen Oranji was made with yeast number 7, the most commonly used, traditional type of yeast, perfect for sake with a rich, aromatic profile.
 • The Kijonenpu is a Kijoshu, or a very soft/sweet sake, where fermentation was stopped by adding sake. The abrupt increase in alcohol, toxic to the yeast, stops fermentation immediately. Because this sake contains a higher level of sugar and amino acids, the color turns from yellow to dark brown and creates caramel and nutty aromas. This sake is also aged as its aroma profile evolves. Fruity green aromas give way to spicier, honeyed, caramel aromas.
 • The Yama is brewed in the traditional Kimoto method where the fermentation of the rice is done the traditional way, and naturally lactic acid bacteria are developed, and not chemically added, as in 99% of the sakes by modern method.
 • The Genroku is also a Koshu or aged sake (from 5 years to 30 years), an assemblage of 3 and 8 year old sake. Sakes are usually drunk for only 1 year, as they evolve to a more bitter taste, but some sakes are aged in cedar barrels, or metal containers, for the different character they can create. Koshu or aged sake are truly rare.

By drinking the sake warm or cold and pairing it with the right dishes, you can discover its complexity for yourself. You bring out the best in you food by making a perfect match. 


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd