Klinken op 2020


2019 was een jaar waar ik heel 2018 naar heb verlangd: na heel veel dromen, plannen en voorbereiden werd op 1 januari eindelijk mijn webshop gelanceerd. Als snel merkte ik dat het een stevig jaar zou worden: het lanceren van een smaakvol theeverhaal in combinatie met een nieuwe uitdaging als gids in Japan en een voltijdse job als sales coordinator in de reisverzekeringssector. Ik hoef je niet te vertellen dat er vaak uren te kort waren in een week en dat ik er zonder de steun van mijn allerliefste man, moeder, vader en schoonfamilie nooit zou geraakt zijn. Zij hebben mijn geholpen menige theezakjes te vullen, cheesecakes te maken en excellspreadsheets in elkaar te steken, zodat mede dankzij hen alles vlot is kunnen verlopen. Mijn oneindige dank! Dankzij 2019 heb ik beslist om in 2020 de stap te zetten naar 100% Kaori! Ik wil nog meer van wat ik het liefste doe: jou doen proeven van een lekkerder en gezonder leven. 

De grootste verrassing was de "boom" aan workshops. Vaak word gezegd dat je de leukste zaken in het leven nooit gepland hebt. Op vraag van klanten organiseerde ik workshops in onze zaal en startte daarna ook verschillende samenwerkingen met partners die workshops aanbieden. Mensen hunkeren naar contact met het product. Dit blijft me echt bij en daar wil ik ook in 2020 verder werk van maken. Ik wil jou tools aanreiken om zelf op een eenvoudige manier te genieten van gezonde producten. Het mooiste voorbeeld is de terugkerende vraag naar recepten voor thee-cocktails. Tijdens workshops of lezingen trakteer ik mijn gasten op verschillende soorten lekkere drankjes. Als nieuwjaarsgeschenk reik ik jullie enkele eenvoudige, alcoholvrije receptjes aan om januari gezond en lekker in te zetten. Ik heb nog alcoholische varianten, maar die houd ik voor een romantischer moment ;)

PS: de foto is een sfeerbeeld van een workshop bij Aterlier PUUUR te Mechelen. Daar geef ik op 26/01 een detox workshop. Inschrijven kan nog op https://atelier-puuur.be/!

Cool Ice-tea

Zet warme rooibos infusie met water, gekookt op 95 graden. Laat 4 minuten infuseren. Giet over in een andere kan en laat een 4 tal uren afkoelen in de koelkast. Pers de sinaasappels en vul voor het serveren het gles met een vinger fruitsap en vul aan met de koude rooibosthee. Zo heerlijk, gezond, caffeinevrij en vol vitamine C, calcium en ijzer!

Flower-Champagne

Zet de witte thee en jasmijnparels met water, gekookt op 80 graden. Laat 4 minuten trekken. Giet de gezeefde thee over de ijsblokken en geniet even van het schouwspel. Roer tot de ijsblokken gesmolten zijn en vul aan met bruiswater voor een sprankelende touch. Trick je gasten door dit in een champagneglas te serveren. Werk eventueel af met een schijfje kiwi.

Bovenal geniet!!

X

 

 

2019 was a year I've been longing for all of 2018: after a lot of dreaming, planning and preparing, my webshop was finally launched on 1 January. I quickly realised it was going to be a tough year: launching a tasteful tea story combined with a new challenge as a tourguide in Japan and a full time job as a sales coordinator in the travel insurance sector. I don't have to tell you that the weeks were often hours short and that without the support of my dearest husband, mother, father and in-laws I would never have made it. They helped me to fill many tea bags, make cheesecakes and put together Excel spreadsheets so that, thanks to them, everything went smoothly. My infinite thanks! Thanks to 2019, I've decided to take the step to 100% Kaori in 2020! I want to do even more of what I love to do: make you enjoy a tasty and healthy life.

The biggest surprise last year was workshop boom. It is often said that you never planned the best things happening in life. At the request of clients, I organised workshops at home and then started several collaborations with partners who offer workshops. People crave contact with the product. This really stays with me and I want to continue working on this in 2020. I want to provide you with tools to enjoy healthy products in a simple way. The best example is the recurring demand for recipes for tea cocktails. During workshops or lectures I treat my guests with several kinds of tasty drinks. As a New Year's gift to you I offer you some simple, alcohol-free recipes to make January healthy and tasty. I still have alcoholic variations, but I keep these for a more romantic moment ;)

PS: the picture is an image of a workshop at Aterlier PUUUR in Mechelen. There I will give a detox workshop on 26/01. You can still register on https://atelier-puuur.be/ !

Cool Ice-tea

  • 1 l rooibos infusion (bio) Hot brew (12gr)
  • 2 oranges

Make warm rooibos infusion with water, boiled at 95 degrees. Let infuse for 4 minutes. Pour into another jug and leave to cool in the fridge for about 4 hours. Squeeze the oranges and before serving, fill the gles with a finger of fruit juice and supplement with the cold rooibos tea. So delicious, healthy, caffeine-free and full of vitamin C, calcium and iron!

Flower-Champagne

Make the white tea and jasmine pearls with water, boiled at 80 degrees. Let infuse for 4 minutes. Pour the sieved tea over the ice cubes and enjoy the spectacle. Stir until the ice cubes have melted and top up with sparkling water for a sparkling touch. Trick your guests by serving this in a champagne glass. Finish with a slice of kiwi.

Above all, enjoy!


XLaat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd