Japanese Green Tea


Naast thee verkopen, begeleid ik voor Amazing Tours en De Prins Van Hola Pola af en toe groepsreizen naar Japan. Dat is een plezante manier om interessante mensen en kinderen in contact te brengen met Japan, mijn andere passie naast thee. Daar is het voor mij eigenlijk ook allemaal begonnen. Door 3 jaar te wonen in een maatschappij waar thee van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, 's zomers en 's winters gedronken wordt om af te koelen of op te warmen: heerlijk. Zo veel lekkerder dan water! Omdat ik deze zomer terug enkele weken in Japan was, maakte ik van de gelegenheid gebruik om andere theestreken te verkennen dan Kagoshima, de provincie waarvan mijn biologische Japanese thee nu komt. Japan bestaat uit 4 grote groene theeregio's: Kagoshima, Shizuoka, Kyoto en Mie, waarvan Kagoshima en Shizuoka de grootste oppervlakte en concentratie aan theeboeren kent. Ik wou erg graag proeven en ontdekken hoe anders de thee van Shizuoka proeft. Omdat de theevelden van Shizuoka eerder in een bergachtig gebied liggen, is er een constante schaduw of tekort aan zon op de theevelden. Dit leidt tot de zoete "umami" smaak die we kennen van Matcha of Gyokuro, en wordt veroorzaakt door een extreme aanmaak van bladgroen. De L-theanine die in de blaadjes zit wordt niet of nauwelijks omgezet in catechines, door het gebrek aan fotosynthese en smaakt daarom minder "bitter" of grassig. Thee van Kagoshima daarentegen groeit op open vlaktes en staat veel meer bloot aan de zon. Daarom heeft deze thee een sterke, intense, grassige smaak, die soms ook mineraal is door de vulkanische activiteit op dit eiland. Ook andere regio's zoals Asamiya in de Shiga provincie hebben hun specifieke kenmerken en zijn evenzeer interessant. Doordat Japan een land is met een zeer diverse fysiologie heeft, wordt het getypeerd door talrijke kleine thee - of rijstvelden die vaak niet genoeg zijn voor export. Ik hoop in de toekomst toch enkele van deze andere varieteiten te kunnen aanbieden om ook andere deze schatten te laten ontdekken. Proef nu alvast ons gamma aan Japanse biologische thee uit Kyushu and see for yourself!

In addition to selling tea, I occasionally accompany groups to Japan for tour operators as Amazing Tours and De Prins Van Hola Pola. This is an enjoyable way to bring interesting people and children into contact with Japan, my other passion besides tea. That's where it all started for me. By living for 3 years in a society where people drink tea from early in the morning until late in the evening, in summer and in winter to cool off or warm up: delicious. So much better than water! Because I was in Japan for a few weeks this summer, I took the opportunity to explore other tea areas than Kagoshima, the province from which my organic Japanese tea is now coming. Japan consists of 4 large green tea regions: Kagoshima, Shizuoka, Kyoto and Mie, of which Kagoshima and Shizuoka have the largest surface area and concentration of tea farmers. I really wanted to taste and discover how different Shizuoka tea tastes. Because the tea fields of Shizuoka are located in a mountainous area, there is a constant shade or lack of sun on the tea fields. This leads to the sweet "umami" taste we know from  Matcha or Gyokuro, and is caused by an extreme production of chlorophyll. The L-theanine in the leaves is hardly converted into catechins, due to the lack of photosynthesis, and therefore tastes less "bitter" or grassy. Kagoshima tea, on the other hand, grows on open plains and is much more exposed to the sun. This is why it has a strong, intense, grassy flavour, which is sometimes also mineral due to the volcanic activity on the island. Other regions such as Asamiya in the Shiga province also have their own specific characteristics and are equally interesting. Because Japan is a country with a very diverse physiology, it is characterized by numerous small tea - or rice fields that are often not producing enough quantity for export. I hope to be able to offer some of these other varieties in the future so that others can discover these treasures as well. In the mean time taste our range of  Japanese organic tea from Kyushu and see for yourself!

 


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd