Biologische thee: Check!


 

Omdat mijn passie reizen is, ben ik altijd omringd geweest door mensen die graag en veel reizen. Andere landen, samenlevingen, mensen, culturen, kunnen ons zoveel bijbrengen en onszelf doen relativeren. Zo is mijn partner ook de helft van de tijd in Rusland, Spanje, Turkije of China. Soms is het minder leuk om alleen achter te blijven, maar ik zie het ook als "part of the deal". En om het nuttige aan het aangename te koppelen hebben wij zo ook van de gelegenheid gebruik gemaakt en het levensechte bewijs gevalideerd van de certificaten van onze leverancier in China: onze thee is echt biologisch! De blaadjes van de theestruiken hebben kleine gaatjes van wormpjes die lustig rondkruipen in de tuin en je ziet het onkruid weelig tieren tussen de stronkjes door: een mooi bewijs dat het ook voor ons veilig is om hiervan te zetten en de infusie te drinken. Ze hebben mij altijd gezegd dat het een goed teken is als er een beestje in je appel zit, omdat deze bomen niet bespoten werden. Zo gaat dat natuurlijk ook met thee. Want de grote keerzijde van de medaille is dat er binnen de drank - en voedingsindustrie nog heel veel gesjoemeld wordt met chemicalien en pesticiden die vaak getolereerd worden, omdat ze in toegestane mate worden gebruikt of van een ongeregistreerde soort zijn en daardoor nog door de beugel kunnen. Bij onze leverancier in China hebben ze een Europees certificaat ontvangen nadat ze eerst 5 jaar lang pesticidenvrij moesten boeren vooraleer ze in aanmerking kwamen. Ik ben er fier op met jullie te delen dat onze biologische thee niet alleen een label heeft, maar het dat ook echt waard is. Check het hier en proef het zelf! 

 

 

Because my passion is travelling, I have always been surrounded by people who like to travel. Other countries, societies, people, cultures, can teach us so much and make us put ourselves into perspective. My partner spends half the time in Russia, Spain, Turkey or China. Sometimes it is not so fun to stay behind alone, but I also see it as "part of the deal". And to make the best of it, we took the opportunity to validate our supplier's certificate in China: our tea is truly organic! The leaves of the tea bushes have small holes of worms that crawl around in the garden and you can see the weeds are growing between the bushes: proof that it's safe for us too to infuse and drink it. They've always told me that it's a good sign if there's a little insect in your apple, because it means these trees weren't sprayed. The same goes for tea, of course. There is still a great deal of messing around with chemicals and pesticides in the food and drink industrie that are often tolerated because they are used to a permitted extent or are of an unregistered kind and are therefore still acceptable. Our supplier in China received a European certificate after they had to farm without pesticides for 5 years before they were eligible. I am proud to share with you that our organic tea not only has a label, but is really worth it. Check it out here and taste it yourself!

 


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd